Размер шрифта:

Цветовая схема:

Колледж және оқу орындары түлектерінің экономикалық портретіне зерттеу жүргізу конкурсы

Сорос-Қазақстан қоры «Ашық экономика» бастамасы шеңберінде колледждер мен кәсіптік оқу орындары түлектерінің әлеуметтік-экономикалық портретін зерттеуді іске асыру үшін грант беруге конкурс жариялайды.

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Колледж және кәсіптік оқу орындары түлектерінің әлеуметтік-экономикалық портретін құру (материалдық жағдайы, әлеуметтік мәртебесі, кәсіптік дамуы).
2. Колледж және кәсіптік оқу орындарының түлектері үшін формальды және формальды емес әлеуметтік лифтілердің тиімділігін бағалау (жұмысқа орналастырудың, дамытудың, білім алудың формальды және формальды емес арналары).
3. Колледждер мен кәсіптік оқу орындарының түлектерін мемлекеттік қолдаудың, дамытудың және жұмысқа орналастырудың тиімділігін бағалау (жастардың мемлекеттік бағдарламалары, жастардың еңбек биржалары, кәсіптік даму және біліктілікті арттыру орталықтары).
4. Қазақстандағы орта арнайы білімнің бәсекеге қабілеттілігі мен қажеттілігін бағалау (колледждер мен кәсіптік оқу орындары).
5. Колледждердің және кәсіптік оқу орындарының түлектері жұмысқа орналасу және кәсіби даму кезінде кездесетін мәселелерді анықтау.
6. ТжКБ түлектерінің экономикалық құқықтары мен мүмкіндіктерін ілгерілету бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар жасау.
7. Жастар мен ТжКБ түлектерін қолдау мен дамытудың коммерциялық және қоғамдық институттарының тиімділігін бағалау (бизнес-инкубаторлар, өндірістік тағылымдамалар).
8. ТжКБ түлектерінің экономикалық құқықтары мен мүмкіндіктерін ілгерілетуге мүдделі барлық тараптар арасында өзара іс-қимыл жасау.

КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ МЕН РЕГЛАМЕНТІ

Конкурсқа қатысу үшін мүдделі тұлғалар келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:

  • Word форматында белгіленген үлгідегі толтырылған өтінім,
  • түйіндеме жеке тұлғаның және/немесе негізгі жобаны орындаушылардың, егер өтінім ұйымның атынан берілетін болса

Өтінім беруші сондай-ақ оның жобасын бағалауға көмектесетін кез келген басқа құжаттарды қоса беруге құқылы.
Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер 2019 жылдың 6 қазанына дейін (24:00 дейін) қабылданады. Сілтеме бойынша қосымша ақпарат:

Бөлісу