Магистратура

Жоғары білімнің бакалаврдан кейінгі мамандыққа терең бойлайтын келесі «Магистр» дәрежесін алатын кезеңі.
Магистр дәрежесі түлектердің кәсіби мүмкіншіліктерін кеңейтіп, докторантураға түсуге құқық береді.

Факультеттер: Инженерлік-экономикалық ғылымдар · Әлеуметтік және саяси ғылымдар · Экономикалық ғылымдар ·