Размер шрифта:

Цветовая схема:

Хусаинова Алма Кадировна

Тіл орталығының аға оқытушысы

Ғылыми бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Шет тілі және кәсіби-бағдарлы мамандық тілін оқыту әдістемесі.

Ғылыми еңбектері

  • «Besonderheiten der Fachsprache» IX Internationale wissenschaftliche Konferenz «RIO +: Innovationen für eine Nachhaltige Entwicklung» DKU, 2012
  • «Lesestrategien und Leseübungen für Fachsprachenunterricht» Vestnik DKU, 2013

Электронды мекенжайы
khussainova_alma@dku.kz