Ергешова Нигара Джунисметовна

Педагогика ғылымдарының магистрі, ағылшын тілінің оқытушысы

Ғылыми бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Шет тілдер әдістемесі, оқытудың заманауи технологиялары

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) - 4

Ғылыми еңбектері

  • «Кейстік технологиялар көмегімен лингвомәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру» (2015 ж.) ғылыми мақаласы
  • «Ағылшын тілін оқыту үрдісінде студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін дамытуда үйден оқу мәтіндерін тиімді пайдалану» (2016 ж.)
  • Болашақ оқытушылардың лингвомәдени құзіреттіліктерін қалыптастырудағы кейстік технологиялар" (2016)
  • Using video effectively in the classroom to engage critical thinking (2017)

Электронды мекенжайы
yergeshova@dku.kz