Брекалова Татьяна Витальевна

Master of Art, Тіл орталығының оқытушысы

Ғылыми бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы

  • лексиканы оқыту;
  • сөйленімнің идиоматикалығы, метафорфтылық оқыту;
  • кәсіби-бағдарлы тіл;
  • шет тілдерін оқытуда инновациялар;
  • академиялық тіл

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 13 оқулық, оқу құралдары; 5 сөздік (өзге авторлармен бірге), 8 мақала

Ғылыми еңбектері

Оқулықтар, оқу құралдары, сөздіктер

  • Ағылшын-қазақ-орыс тілдерінің іскерлік сөздігі (Елубаева П. мен Есенова К. авторлар бірлігінде) Алматы, 2010
  • English for specific purposes (4-курс студенттерінің ағылшын курсы оқулығы) З.К.Жаназаровамен авторлар бірлігінде, Алматы, 2011 (17 баспа табақ - 272 бет)

Жарияланған мақалалар

  • «Синхронист-аудармашыларды дайындау мен олардың қызметінің ерекшеліктері мәселесіне» Абылайхан ат.ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы, 2010 (5 бет.)
  • «Problems of teaching metaphors in intercultural communication: different approaches» «ҚР 2011−2012 мемлекеттік бағдарламасы аясында педагог мамандарды дайындаудың өзекті мәселелері", профессор П.Г. Козловтың 85 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында. Абылай хан ат. ҚазХҚжӘТУ, Алматы, 2011ж. (бб.59−63)
  • «Teaching English for Specific Purposes to the Specialists of International Relations at Higher Education in Kazakhstan: experience and challenges» «Prospects of EU-Central Asia Relations», халықаралық конференция материалдарында, тамыз 2014 (15 бет)

Электронды мекенжайы
brekalova@dku.kz