Бачурка Мария Сергеевна

Филология ғылымдарының кандидаты, Тіл орталығы директорының орынбасары, аға оқытушы

Ғылыми бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Филология, лингводидактика, прагмалингвистика, аксиология

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 15

Ғылыми еңбектері

Электронды мекенжайы
bachurka@dku.kz