Размер шрифта:

Цветовая схема:

Тусеева Ирина Хусеиновна

Экономика ғылымдарының кандидаты, Доцент

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Басқарудың автоматты жүйелері, Қаржы

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 21 мақала және 2 оқу құралы, оның ішінде ағылшын тілінде — 1

Ғылыми еңбектері

  • Әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыс: пайда болу себептері мен даму тарихы// ҚазЭУ хабаршысы. — 2010. — № 6. — Б. 412−416
  • Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланушыларға салық салудың қазіргі бағамы// Халықаралық бизнес Университетінің ғылыми журналы. — 2011. —  сәуір-маусым. — № 2 (20). — Б. 91−95
  • Мемлекеттік қарызды басқару жүйесін жетілдіру // ҚазЭУ хабаршысы. — 2011. — № 1. — Б. 222−225. Әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыс: пайда болу себептері мен даму тарихы// ҚазЭУ хабаршысы. - 2011. — № 1. — Б.412−414
  • Салық бәсекелестігі жағдайындағы Қазақстанда халықаралық салық салу // Қазақстандағы адами капитал: қазіргі күйі мен даму келешегі. Академик К.А. Сағадиевтің 75 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми конференция материалдары (22 ақпан 2013ж., Астана қ.). — Астана, 2013. — Б. 266−270
  • Қазақстан экономикасын реттеудегі салық салу механизмінің рөлі// Қазақстан экономикасы дамуының стратегиялық парадигмалары: ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. — Алматы, 2013. — Б. 178−182
  • International taxation in the republic of Kazakhstan (the RK) with the respect to the conditions of tax competition// Ресей мен Еуропа: экономика мен мәдениет байланысы: VI халықаралық ғылыми конференция материалдары (21 маусым 2013 ж., Прага қ.). — Прага, 2013. — Б. 370−375
  • Еуразиялық экономикалық интеграциясының салық аспектілері // Қазақстан банктері. — 2015. —  № 03 (213). — Б. 13−18
  • Білім берудің жаңа «ақпараттық" философиясына өтуі туралы // Білім беру жоғары мектебі. — 2017. — № 2 (18). — Б. 27−31
  • Микродеңгейдегі салықтық жоспарлау: қалпы, беталысы, келешегі. Оқу құралы — Алматы, 2008. — 127 б.
  • Tax and Taxation: Kazakhstan practice. — Алматы: ТОО «SdBookgprint», 2016. — 240 p.

Электронды мекенжайы
tuseyeva@dku.kz