Размер шрифта:

Цветовая схема:

Тлеппаев Арсен Молдагалиевич

PhD, ҚНУ доценті

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
қаржы, эконометрикалық және математикалық үлгілеу, макроэкономика, энерготиімділік

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 50-ден аса жарияланым

Ғылыми еңбектері

  • Econometric evidence of the effectiveness of different r & d funding sources International Journal of Economic Perspectives Volume 10, Issue 4, December 2016
  • Forecasting and analysis of energy consumption //әль-Фараби ат. Қазақ Ұлттық Университетінің Хабаршысы, Экономика сериясы. — 2017. — № 2 (120)
  • Энергияны тиімді дамытуға арналған экономиканы жасылдандыру өлшеуіштері жүйесі // әль-Фараби ат. Қазақ Ұлттық Университетінің Хабаршысы, Экономика сериясы.- 2016. — № 3 (115)
  • Construction of Kazakhstan's system of energy efficiency indicators for the development of industrial competitiveness//Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference — Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. — Seville, 2016
  • Энергия тиімділігі жобаларын инвестициялау мәселелері // әль-Фараби ат. Қазақ Ұлттық Университетінің Хабаршысы, Экономика сериясы. — 2016. — № 6 (118)
  • Теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін жасау мен іске асырудың мәселелері, «Қазақстан ғылымы мен өмірі" Халықаралық ғылыми-танымдық журнал № 2 (44), Астана 2017
  • Банк қызметін скорингтеу мақсаттары үшін бинарлы таңдау үлгісін қолдану, ҚазҰУ Хабаршысы, Экономика сериясы, № 4, 2015

Электронды мекенжайы
tleppayev@dku.kz