Размер шрифта:

Цветовая схема:

Нарибаев Марат Купжасарович

Экономика ғылымдарының докторы, Профессор

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Сыртқы экономикалық қызмет және жаһандану, аймақтық бірігу, Жібек жолының экономикалық белдеуі, «Жасыл» және сандық экономика, Жоба менеджменті және талдау, Сақтандыру қызметі.

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 55

Ғылыми еңбектері

  • Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі: басқару механизмдерін талдау, әдіснамасы және жетілдіру // LAMBERTAcademicPublishing. -Germany. — 2012.
  • «Жасыл» экономикаға өтудің негіздері: халықаралық тәжірибе және құралдары (авторлық бірлестікте)//НОЦ «Жасыл Академия». — Астана. — 2013.
  • Карьерлердегі экологиялық бақылау мен онлайн мониторинг мәселесіне (авторлық бірлестікте) //Тау-кен өндірісін ғылыми техникалық қамсыздандыру, Алматы, ИГД, 2014ж. Б. 233−239
  • Жаһандану және аймақтық бірігу жағдайында Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметін мемлекеттік реттеу. Оқу құралы. — Алматы: ВТСОМ, 2008. — 92 б.
  • Cooperation between Kazakhstan and the Shanghai Cooperation Organization as a Factor in the Development of Foreign economic activity today //Central Asia’s Affairs, #1,Қазақстан Республикасы жанындағы ҚСЗИ, 2010. p. 30−35.
  • ҚазҰТУ-дағы ШЫҰ Университетінің инновациялық үлгісі: жоғары оқу орнынан кейінгі білім жаңа технологиялары тәжірибесі // Қоғам дамуы мен құрылымдық өзгерістері: Қазақстан-Нeміс Университетінің XI Халықаралық ғылыми конференция материалдары (04 сәуір 2014 ж, Алматы қ). — Алматы, 2014. — Б. 339−344
  • Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметі контексіндегі аймақтық бірігу процестері қазіргі жағдайдағы тұрақты даму факторы ретінде: әдіснамасы мен ұсыныстар// ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ: тұрақты дамуға жол: Қазақстан-Неміс Университетінің ХII Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары (27 наурыз 2015 ж, Алматы қ.). — Алматы, 2015. — Б. 71−79
  • Жобалық басқару позициясынан «жасыл» реформалар түрлі өлшемдегі елдің тұрақты дамуы ретінде // ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ: тұрақты дамуға жол: Қазақстан-Неміс Университетінің ХII Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары (27 наурыз 2015 ж, Алматы қ.). — Б.111−116
  • Ашық және еркін бағдарламалық қамсыздандыру қарама-қайшы әлемдегі ұлттық экономиканың даму факторы ретінде // Іргелі зерттеулер. — 2016. — № 12. — Б. 187−191
  • «Жібек жолының экономикалық дәлізі" бастамасы Қазақстан үшін «Жасыл экономика» тұжырымдамасы ракурсында // Заманауи жаһандық трендтер: Орталық Азия үшін сын- тегеуріндер мен тәуекелдер: XIII Қазақстан-Неміс Университетінің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (25 қараша 2016 ж., Алматы қ.). — Алматы, 2017. — Б. 217−226

Электронды мекенжайы
naribaev@dku.kz