Иванов Игорь Павлович

Аға оқытушы

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Саяси институттар мен технологиялар

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — Жалпы саны — 22 жарияланым

Ғылыми еңбектері

 • Иванов И.П. Ресей Федерациясы партиялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы (1990 — 2012 жж.); Монография — Алматы, 2012. — 124 б.
 • Тандемократияның құрауыш бөлігі. «Орталық Азияның тұрақты дамуы» ҚНУ Хабаршысы: Қазақстан-Неміс Университетінің Ғылыми журналы. № 1 2013 ж., 1 ақпан 2013 ж. / Құраст.Б. Лохман — Алматы, 2013. Б. 171- 178.
 • Саяси ұлтшылдық партиялық тұғырнама ретінде. «Орталық Азияның тұрақты дамуы» ҚНУ Хабаршысы: Қазақстан-Неміс Университетінің Ғылыми журналы. № 1 (3) 2014 ж., 11 ақпан 2014 ж. / Құраст.Б. Лохман — Алматы, 2014. Б. 167- 170.
 • Ivanov I. P., Volovoy V.V. Comparative Analysis of the Party Systems Development in Russia and Lithuania \\ Russian Academic Jornal Vol 28, # 3 (2014)
 • Ivanov I. P., Volovoy V.V. Geopolitics of Kazakhstan: Theory and Practice \\ Russian Academic Jornal Vol 29, # 3 (2014)
 • Ivanov I.P. Electoral specificity of the united Russia party as the «party of power» // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Modern scientific potential». Volume 11. Political science. Sheffield. Science and education LTD. — 2015. — Б.35−43.
 • Иванов И.П."Нұр Отан" мен «Единая Россия"/ партияларының мысалында «үкімет партиясының" функционалды мәні / «Орталық Азияның тұрақты дамуы» ҚНУ Хабаршысы: Қазақстан-Неміс Университетінің Ғылыми журналы. - Алматы, 2015. — № 1 (6). — Б.104−110.
 • Иванов И.П. «Үкімет партиясы» қасиеттері мен белгілері // Орталық Азия және Еуропалық Одақ: тұрақты дамуға жол: XII Қазақстан Неміс Университетінің жыл сайынғы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ, 27 наурыз 2015 ж.) / Құраст.: Серік Р.С. — Алматы, 2015. — Б.223 -229.
 • Иванов И. П. «Нұр Отан» мен «Единая Россия"/ партияларының мысалында «үкімет партиясы» қазіргі идеологиясы: салыстырмалы талдау// Абай ат.ҚазҰПУ Хабаршысы. «Әлеуметтік және саяси ғылымдар» сериясы- Алматы, 2016.- № № 2 (54).
 • Иванов И.П. Аймақтық қауіпсіздік контексіндегі Жібек жолының экономикалық белдігі: геосаяси тәуекел. // - Алматы: Қазақстан-Неміс Университетінің халықаралық және аймақтық ынтымақтастық зерттеу институты. 2017 — 176 б.
 • Иванов И.П. Еуразиядағы Қытайдың геосаяси әсерлерін кеңейту мәселелері // Қазіргі жаһандық трендтер: Орталық Азия үшін сын-тегеуріндер мен тәуекелдер». XIII Қазақстан-Неміс Университетінің жыл сайынғы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ., 25 қараша 2016 ж.). — Алматы, 2017.- 451 б.
 • Иванов И.П. АҚШ сыртқы саясатының үш майданы // «Орталық Азияның тұрақты дамуы. ҚНУ Хабаршысы»: Қазақстан-Неміс Университетінің Ғылыми журналы, 2017 ж. — Алматы, 2017. — 157 б.

Электронды мекенжайы
ivanov@dku.kz