Закржевская Ольга Георгиевна

Тарих ғылымдарының докторы, Профессор

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
халықаралық қатынастар

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — жалпы саны — 29

Ғылыми еңбектері

  • Интеграциялық процестер контексіндегі ұлттық қауіпсіздік мәселелері. // «Қазіргі халықаралық қатынастар орталығындағы Орталық Азия және Қазақстан» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11−12 сәуір 2001 жыл. Алматы, 2001.
  • Еуропалық интеграция: мәселелер мен келешегі. // ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы. -2001. —  № 3.
  • Халықаралық лаңкестік жаһандық мәселе ретінде. Оның шешілуі мүмкін бе? // «Ауғаныстандағы соғыстан кейінгі Орталық Азия: жаңа қауіптер» Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Алматы, 27 ақпан 2002 жыл. — Алматы, 2002.
  • Әлемдік тәртіп: көп жақты кереғарлық па немесе бір кереғарлық па? Еуропадан және АҚШ-тан көзқарас// Қазақстан — Спектр. — 2004. — № 2.
  • Орталық Азиядағы интеграция: үміт, шындық, тенденциялар. // «Жаңа әлемдегі Қазақстан» — елдің кезекті даму стратегиясы. «Дөңгелек үстел» материалдары (11 сәуір 2007 жыл) Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауы - Алматы, 2007.
  • Әлемді демократизациялау қауіпсіздік кеңістігін кеңейту ретінде. // «Қазіргі әлем: дамудың басым стратегиялары» Халықаралық ғылыми конференция материалдары. 26 — 27 ақпан 2007 жыл — Алматы, 2007.
  • «Орталық Азиядағы жаңғыру процестері: болашақ моделі". Ақпарат. Алматы, 28 — 29 сәуір 2004 жыл. // Қазақстан жаһандық процестерде. — 2004, № 2.
  • Орталық Азияның интеграциялық мүмкіншіліктері //Қазақстан — Спектр. — 2007, № 2.
  • Қазіргі әлемнің демократизациялануы Батыстың стратегиясы ретінде. // «Қазіргі әлем: дамудың анықтаушы стратегиялары» Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Алматы, 26−27 ақпан 2007 жыл. — Алматы, 2007.
  • Ғылыми пікір айту. XXI ғасырдың басындағы интеграциялық процестер. Студенттерге арналған оқу құралы — Алматы: ҚНУ. 2017

Электронды мекенжайы
zakrjevskaya@dku.kz