Бурнашев Рустам Ренатович

Философия ғылымдарының кандидаты, ҚНУ профессоры

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы

 • логика, әдіснама мен ғылым философиясы;
 • халықаралық және аймақтық қауіпсіздік зерттеулері;
 • халықаралық қатынастар теориясы

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 64, оның ішінде шетелде — 18

Ғылыми еңбектері

 • Орталық Азия: бірігу процестеріндегі периферия// Қазақстан мен Жібек жолы экономикалық дәлізі: болашағы мен қазіргі күйі. — Алматы: Қазақстан-Неміс университеті, 2015. — Б. 55−69
 • Why the challenge from Islamists is not the most important regional security challenges for Central Asian states// ISAF’s Withdrawal from Afghanistan — Central Asian Perspectives on Regional Security. — Stockholm: FOI, 2014. — P. 56−65.
 • Security of Transit States: Insecurity Dilemma// Eurasian Security Community and the Role of the OSCE. — Almaty: Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan, 2014. — P. 52−58
 • Ауғаныстандағы жағдай өзгеруінің Орталық Азиядағы су қолдану жағдайына әсері // Орталық Азияның су-энергетикалық мәселелері мен олардың шешілу болашағы. — Алматы: Konrad Adenauer Stiftung, 2013. — Б. 64−69
 • Орталық Азия мен Ауғаныстан 2014 жылдан кейін: жақын арадағы болашағына сценарий// ОДКБ мен Орталық Азиядағы тұрақтылық. — Алматы: Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, 2013. — Б. 30−36
 • Regional Conflict: Scenario for Central Asia// Central Asia’s Affairs. — 2013. — N 1. — P. 44−57 (авторлар бірлестігі - И. А. Черных)
 • Аймақтық дау-жанжал: Орталық Азия үшін сценарий// Қазақстан-Спектр. — 2013. — № 1. — Б. 76−100 (авторлар бірлестігі - И. А. Черных)
 • Орталық Азия: қауіпсіздіктің аймақтық жүйесі құрылымын жасау// Қазақстан-Өзбекстан: дипломатиялық қарым- қатынастарға 20 жыл. Алматы: Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, 2013. — Б. 32−39
 • Қазақстан: ұлт құру мен ұлтаралық процестер: 2011 жылдың IV тоқсаны. — Алматы: Саяси шешімдер Институты. — 2012. — 29 б. (авторлар бірлестігі - Б. И. Бектұрғанова, Р. М. Лебеков және т.б.)
 • Орталық Азияның қауіпсіздік индексі: 2011 жылдың III тоқсаны. — Алматы: Саяси шешімдер Институты.- 2011. — 51 б. (авторлар бірлестігі - Б. И. Бектұрғанова, Р. М. Лебеков және т.б.)

Электронды мекенжайы
burnaschew@dku.kz