Шавдинова Мадина Джалалдиновна

Оқытушы

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
«Конвективті жылу алмасуды үлгілеу, жылу электр станцияларының жылу алмасу аппараттарын үлгілеу»

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 6 мақала

Электронды мекенжайы
shavdinova@dku.kz