Савельева Елена Анатольевна

Техникалық ғылымдар кандидаты, Техникалық бағыттың жетекшісі, ҚНУ доценті

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Есептеу машиналарын, кешендер мен компьютерлік желілерді математикалық және бағдарламалық қамсыздандыру/ Бағдарламалық инженерия, бағдарламалық қамсыздандырудың сапалы көрсеткіштері

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 30-дан аса, оның 2-eуі Ресейде, 1 Қырғызстанда

Ғылыми еңбектері

  • Ақпараттық жүйелердің сәулетін жасаудың әдістемесін таңдау. // «Экономикадағы жаһандану жағдайында АПК даму стратегиясы мен тұрақтандыру» Халықаралық тәжірибелік конференция материалдары.- Бішкек: Қырғыз техникалық университеті , — 2008. — Б. 43−45.
  • Ақпараттық жүйелерді жасаудағы аспектілік-бағытталған тәсілдің тиімділігін бағалау. // «Ақпараттық инновациялық технологиялар: ғылым, білім беру мен бизнестің бірігуі" Халықаралық тәжірибелік конференция материалдары. Алматы: Қ.И.Сәтбаев ат. Қазақ Ұлттық Техникалық университеті, — 2008 .- Б. 382−387.
  • Күрделі бағдарламалық қамсыздандыру мәселелері «Шектеусіз ғылым мен инженерлік білім беру» Халықаралық форумының жұмыстары, том 2, ҚазҰТУ, Алматы, 2009.
  • Пәндік саланы тестілеу үшін өтпелі сценарилерді пайдалану Алматы қ,ҚБТУ, ҚБТУ Хабаршысы, 2010 ж.
  • Жасалуының ең бастапқы кезеңдеріндегі бағдарламалық өнімдердің сапасын бағалау мәселелері. «Ізденіс» білім және ғылым Министрлігінің ғылыми журналы, № 3, Алматы қ, 2010 ж.
  • Белгілер бойынша көп хаттамалы коммутациялы желілерді оңтайландыру алгоритмдерін зерттеу. «Ізденіс» білім және ғылым Министрлігінің ғылыми журналы, № 3, Алматы қ, 2012ж.
  • Компьютерлік желілер мен қосымшалардың қорғанысын жоғарылату әдістерін зерттеу: MPLS технологиясын пайдалану мысалында. «Ізденіс» Білім және Ғылым Министрлігінің ғылыми журналы, № 3, Алматы қ, 2012ж.
  • IT саласында мамандарды дайындау мәселелері. Қазақстан-Неміс Университетінің Хабаршысы: Орталық Азияның тұрақты дамуы. Алматы, 2015ж.
  • СС2005 халықаралық стандарттары мен SWEBOK — оқу жоспарлары мен применение IT-бағдарламаларында қолдану. «Қазақстан ғылымында, білім беру мен өндірісіндегі инновациялар» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2016 ж.

Электронды мекенжайы
savelyeva@dku.kz