Размер шрифта:

Цветовая схема:

Кулымбаева Маржан Шолпанкуловна

Физика-математикалық ғылымдар кандидаты, Доцент

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Жоғары мектептің өзекті мәселелері / Радиотехникадағы, электроника мен телекоммуникациялардағы нанотехнологиялар саласындағы зерттеулер мен талдамалардың қазіргі жай-күйі.

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 89 жарияланым (оның ішінде шетелде 11)

Ғылыми еңбектері

  • Жылжымайтын түйіршікті қабатты ығыстыру реакторындағы тұтқыр сығылмайтын сұйықтықтың қозғалысы// «ҚазССР АН Хабары», Физика-математикалық сериясы, 1987, № 3. — Б.75−78.
  • Жылжымайтын түйіршікті қабатты технологиялық аппараттардағы тұтқыр сығылмайтын сұйықтықтың қозғалысын есептеу //Жинақ.: Жылу физикасы мен физикалық гидрогаздинамикасының өзекті мәселелері. — Новосибирск: ИТФ СО АН СССР, 1988. — Б.200−206.
  • Тордан жасалған ұсақ тесікті қосындысы бар тұрбадағы турбулент ағысының эксперименттік зерттеулері // Ғылыми мектеп конференциялар баяндамаларының жинағы. «Сұйықтық және газ механикасының қазіргі мәселелері". — Иркутск: Иркутск есептеу орталығы СО АН СССР, 1988. — Б. 210.
  • Жылжымайтын түйіршікті қабатты аппараттардың аэродинамикасын зерттеу // Қолданбалы механика мен техникалық физика журналы. —  1990, № 4. — Б. 128−133.
  • Ұсақ ұяшық торлардан жасалған ұсақ тесікті қосындысы бар арнадағы турбулент ағысының құрылымы // «Гидродинамикалық тұрақтылық пен турбуленттілік» ТМД бойынша II-нші Бірлескен семинар баяндамаларының тезистері. — Алма-Ата: ҚазМУ, 1992. — Б. 90−91.
  • Ұсақ тесікті қалқасы бар арналық ағымның заңдылықтары// «Есептеу математикасы мен ақпараттық технологиялар мәселелері" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. — Алматы: ҚазҰМУ, НИИ Механика мен математика ММУ, 1999. — Б.185−188.
  • СҒЗЖ тәсілдері арқылы студенттердің инженерлік-техникалық ойлауларын дамыту // Жинақ: Қазіргі жағдайдағы энергетика, телекоммуникациялар мен жоғары білім. (4-інші Халықаралық ғылыми-техникалық конференция жұмыстары) Алматы: АЭжБ, 2004. — Б.266−267.
  • Оқытудың кредиттік технологиясы жағдайында техникалық мамандар дайындау сапасы туралы // «ҚазАТК Хабаршысы» Журналы, 2010, № 5. -245−247 б.
  • Заманауи ақпараттық коммуникацияларда наноқұрылымды материалдарды қолдану// XXXVI Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары «Ғылым мен бизнес серіктестігі - сапалы білімнің негізі" Алматы: ҚазАТК, 2012.- Б. 33−37.
  • Ақпараттарды жеткізу жылдамдығын арттыру үшін фотонды-кристалды талшықтарды қолдану тиімділігі // Жинақта: «Қоғамның құрылымдық өзгерістері мен дамуы: жыл сайынғы XI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары» .-Алматы: ҚНУ, 2014.- Б. 304−308.

Электронды мекенжайы
kulymbaeva@dku.kz