Кегенбеков Жандос Кадырханович

Техникалық ғылымдар кандидаты, Инженерлік-экономикалық ғылымдар факультетінің деканы

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Көлік, логистика

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 30-дан аса

Ғылыми еңбектері

  • «Жоба менеджменті мен техникалық сертификациялар» пәні бойынша оқу құралы
  • «Көлік құралдарының жалпы курсы» пәні бойынша оқу құралы (орыс тілінде)
  • «Көлік құралдарының жалпы курсы» пәні бойынша оқу құралы (қазақ тілінде)
  • «Техникалық пайдалану ережелері" пәні бойынша практикалық сабақтарды орындауға арналған қазақ және орыс тілдеріндегі әдістемелік нұсқаулық
  • «Техникалық пайдалану ережелері" пәні бойынша СОӨЖ орындауға арналған қазақ және орыс тілдеріндегі әдістемелік нұсқаулық
  • «Көлік құралдарының жалпы курсы» пәні бойынша практикалық сабақтарды орындауға арналған қазақ және орыс тілдеріндегі әдістемелік нұсқаулық
  • «Көлік құралдарының жалпы курсы» пәні бойынша СОӨЖ орындауға арналған қазақ және орыс тіліндегі әдістемелік нұсқаулық
  • «ТСКДТ» пәні бойынша практикалық сабақтарды орындауға арналған қазақ тіліндегі әдістемелік нұсқаулық

Электронды мекенжайы
kegenbekov@dku.kz