Щуклина Лилия Асхатовна

Тіл орталығының аға оқытушысы

Ғылыми бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Шет тілі және кәсіби-бағдарлы мамандық тілін оқыту әдістемесі.

Ғылыми еңбектері

  • «Erwerb von Passivstrukturen in den Fachsprachen «Wirtschaft» und «Internationale Beziehungen» an der DKU А.Д.Карыбаевамен авторлық бірлестіктегі мақала «ҚНУ Хабаршысы”, ақпан 2013 ж.

Электронды мекенжайы
shuklina@dku.kz