Хусаинова Айгуль Кадировна

Тіл орталығының аға оқытушысы

Ғылыми бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Шет тілін оқыту әдістемесі.

Ғылыми еңбектері

  • «Nominalisierung in der Fachsprache», Vestnik DKU, 2013

Электронды мекенжайы
khussainova_aigul@dku.kz