Садыков Нурислам Турсынбайулы

Экономика ғылымдарының кандидаты, ҚНУ доценті

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы

 • Экономикадағы математикалық әдістер,
 • Жүйелік талдау,
 • Тәуекелдерді бақылау,
 • Исламдық қаржыландыру және т.б.

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — Саны — 111 (450ден аса б.б.), оның ішінде шетелде 10

Ғылыми еңбектері

 • Ұлттық компаниялардың IPO тұрғындардың қаражаттарын тартудың балама механизмі. Монография. А-А. «Ценные бумаги» баспасы, 2013. -264б.
 • Қазақстан Республикасындағы өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтандыру бойынша сақтандыру тарифін есептеу әдістерін жетілдіру туралы мәселеге. «Тұрақты даму және тиімді ресурстық саясат», Халықаралық-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан-Неміс Университеті, наурыз 2013.
 • Дағдарыс жағдайындағы және дағдарыстан кейінгі кезең жағдайындағы Қазақстан Республикасының алтын валюта сақтық қорлары. «Қазақстан экономикасы дамуының стратегиялық парадигмалары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары жинағы. Халықаралық бизнес университеті (UIB), сәуір 2013.
 • Жүйелік анализ және экономиканы математикалық үлгілеу. Магистранттарға арналған оқу құралы. Алматы, «Алла Прима» баспасы, 2014ж. — 259б.
 • Құнды қағаздардың инвестициялық сапасын талдау және IPO нарығындағы ұлттық компаниялардың рэнкингі. Монография. Алматы, «Жібек жолы» баспасы, 2015, -236б.
 • Банк тәуекелдерін басқару. Магистранттар мен студенттерге арналған оқу құралы. Алматы, «ЖК Волков» баспасы, 2015ж. — 360б.
 • Қазақстан Республикасында электронды коммерцияның даму ерекшеліктері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Science and life of Kazakhstan. № 3 (38). 2016
 • Исламдвқ сақтандырудың негіздері мен құрылымдарына шолу (такафул). «Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның қаржылық және экономикалық жүйелерінің бірігу тенденциялары» Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары жинағы, 23 ақпан 2016, UIB.
 • ҚР корпоративтік және ритейлді банкингте қолданылатын исламдық қаржыландыру әдістерін дамыту. «Жаһандық дағдарыс кезеңіндегі Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуінің жетістіктері". Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары жинағы. 16 ақпан 2017, UIB.
 • Сумен қамтамасыз ету, су ресурстарын басқаруды біріктіре басқарудың экономикалық аспектілері (ЕО/ПРООН/ЕЭО БҰҰ бірлескен жобасы). Алматы: Қазақстан-Неміс Университеті, «Муравейник» баспасы, 2017ж. — 74б.

Электронды мекенжайы
sadykov@dku.kz