Баяхметова Алия

Экономика ғылымдарының докторы, Экономикалық ғылымдар факультетінің профессоры

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Басқару, қаржы шаруашылық қызметінің талдауы, қаржылық және басқару есесбі, салық салу

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде): монография — 3, шетелде — 1, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар — 1, ғылыми тәжірибелік конференция — 1, мамандандырылған журнал — 1

Ғылыми еңбектері

  • монография: Ең төменгі күн көріс деңгейі: экономикалық табиғат, ғылыми әдістер мен есептеу әдісі, Алматы, 2013 ж. ISBN 978−601−7067−63−2. Каспий қоғамдық университетінің Ғылыми Кеңесі ұсынған
  • монография: Қазақстанның демографиялық саясаты, Алматы, 2013 ж. ISBN 978−601−7067−67−0. Каспий қоғамдық университетінің Ғылыми Кеңесі ұсынған
  • монография: Теміржол көлігі жүйесінде корпоративтік басқару, Алматы, 2011 ж. ISBN 978−601−7067−65−6. Каспий қоғамдық университетінің Ғылыми Кеңесі ұсынған
  • «Бухгалтер.kz» мамандандырылған журналындағы «әлеуметтік аударымдарға қатысты кейбір сұрақтар» мақаласы, Алматы, 2013 ж.
  • «Денсаулық сақтаудың ең негізгі мәселесі - тиімді басқару жүйесінің болмауында» мақаласы. «Қазақстан экономикасы дамуының стратегиялық парадигмалары» ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағында, Алматы, 2013 ж.

Электронды мекенжайы
bayakhmetova@dku.kz