Зеленская Ольга Маратовна

Аға оқытушы

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Халықаралық құқық

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде)  — Жалпы саны — 3 жарияланым

Ғылыми еңбектері

  • Зеленская О.М. Халықаралық заңды қайшылықтарды шешудегі салыстырмалы құқықтанудың рөлі. —  Қазақстан Республикасында жаһанданудың криминогенді соңғы әсерлерді бейтараптандыру мәселелері. // Халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. — Астана, 2003. — 385 б.
  • Зеленская О.М. Интегралды құқықты түсіну жолында. // Қазақстан-Неміс Университеті -Қызметкерлер мен студенттердің ғылыми еңбектері 2004 ж. — Алматы, 2005 — 180 б.

Электронды мекенжайы
zelenskaya@dku.kz