Волкова Тамара Петровна

Тарих ғылымдарының кандидаты, ҚНУ профессоры

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Орталық Азия елдерінің тарихы, Қазақстан ұлыстарының тарихы, көші-қон процестері, көп этникалық қоғам, конфессионалдық тарих

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 50-ден аса

Ғылыми еңбектері

  • Between Migration and Deportation: Protestants and Catholics in the Kazakh Steppe (Nineteenth and Twentieth Centuries) // Kazakhstan. Religions and society in the history of Central Eurasia / edited by Gian Luka Bonora, Niccolo Pianciola and Paolo Sartori. — Turin-London-Venice-New York, 2009 — P. 255 — 272. (with Niccolo Pianciola).
  • Қазақстанның ғылыми дискурсында немістердің жер аударылуы // Ресеймен екі жарым ғасыр (Ресейге жаппай қоныс аударудың 250-жылдығына): 4-інші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. — М.: МСНК-пресс, 2013. — Б. 409−414.
  • Қазақстан немістерінің ғаламтор-қауымдастықта қабылдануы // Ресейлік немістер: соғыстан кейінгі қоғамдық қозғалысқа 50 жыл: бірінші делегациялардың үкіметке, «Возрождение» арқылы өзін өзі басқару жүйесіне (1964−2014 жж.): 5-інші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Мәскеу, 11−16 ақпан, 2015. — М.: МСНК-пресс, 2015. — Б. 459 — 464.
  • Жер аударылу жағдайындағы балалық шақ // Ресейге қоныс аударушылардың білімі, өмірі мен тағдыры: 15-інші Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Маркс, 5 — 9 тамыз 2015 ж. — М.: РусДойч Медиа, 2016. — Б. 264 — 273.
  • Шаруа-қоныс аударушылардың конфессионалды ұқсастықтарының транформациясы мен баптизм (XIX аяғы — XX ғ.ғ.басы.) // Тарих зерттеушілерінің халықаралық ассоциациясының жылдығы мен ресейлік немістердің мәдениеті. — 2016, № 2. — Б. 74 — 86.
  • Қазақстан немістерінің тарихы мен мәдениеті = Geschichte und Kultur der Deutschen in Kasachstan / Жауап. ред. А. Айсфельд, ғыл. ред. О. Айсфельд. Гёттинген-Алматы: I see real, 2017. — 524 бб. (авторлардың бірі).

Электронды мекенжайы
volkova@dku.kz