Размер шрифта:

Цветовая схема:

Туленбаев Кайсар Маратович

Физика-математикалық ғылымдардың кандидаты

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
Ассоциативті емес алгебра, Коммутативті алгебра, Математикалық үлгілеу

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 30 (оның ішінде шетелде — 6)

Ғылыми еңбектері

  • Dzhumadil'daev, A. S., N. A. Ismailov, K. M. Tulenbaev. Free bicommutative algebras. Serdica Mathematical Journal, Volume 37, Number 1, 2011, (pp. 25−44)
  • B.A. OMIROV, U.A. ROZIKOV, K. M. TULENBAYEV ON REAL CHAINS OF EVOLUTION ALGEBRAS. Linear Multilinear Algebra 63, No. 3, 586−600 (2015).
  • Отенов Н. О., Туленбаев К. М., Қазақша күресте математикалық статистиканы қолдану. ҚР ҰҒА академиясының Хабары № 6, 2014. бет. 180−181
  • Туленбаев К. М., Кудайбергенова Н. А. Эволюциялық алгебралардың нильпотенттігі. ҚР ҰҒА академиясының Хабары, № 3, 2013 б. 116−118
  • Туленбаев К. М., Нуржан Жунусов. Бикоммутативті алгебралар үшін Бухбергер алгоритмі. ҚР ҰҒА академиясының Хабары, № 3, 2013 бет 119
  • Туленбаев К. М., Бисенова К. Б. Криптографияда квантты компьютерлерді қолдану. ҚНУ Хабаршысы № 1, 2012
  • Journal of Mathematical Sciences, Vol. 161, No. 1, 2009. EXCEPTIONAL 0-ALIA ALGEBRAS. A. S. Dzhumadil'daev and K. M. Tulenbaev.
  • A.S.Dzhumadil'daev, K.M.Tulenbaev. Bicommutative algebras. Uspekhi Mat. Nauk, 2003, vol 58, issue 6 (p.354)
  • Dzhumadil'daev, A.S.; Tulenbaev, K.M. Engel theorem for Novikov algebras. (English). Commun. Algebra 34, No. 3, 883−888 (2006).
  • Dzhumadil'daev, A.S.; Tulenbaev, K.M. (2005). «Nilpotency of Zinbiel algebras». J. Dyn. Control Syst. 11 (2): 195−213.

Электронды мекенжайы
tulenbaev@dku.kz