Карякин Валерий Петрович

Инженерлік-экономикалық ғылымдар факультетінің аға оқытушысы

Ғылым бағыты / Ғылыми қызығушылық саласы
ИТ-технологиялар, мәліметтерді параллельді өңдеу

Барлық қызмет ету уақытындағы жарияланымдардың жалпы саны (оның ішінде шетелде) — 30-дан аса

Ғылыми еңбектері - Өнертабысқа 2 куәлік

Электронды мекенжайы
inna_vk@inbox.ru