Шрифт өлшемі:

Түс схемасы:

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
«7M11316-Ресурс үнемдейтін өндірістік логистика»

БЕРІЛЕТІН ДӘРЕЖЕ
Жаратылыстану ғылымдары магистрі

ҰЗАҚТЫҒЫ
4 Семестр

ҚҰЖАТТАРДЫ ТАПСЫРУ КЕЗЕҢІ
Қысқы семестр

ОҚУҒА ТҮСУ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР
Оқуға түсу бойынша шектеулер қарастырылмаған

ОҚУҒА ТҮСУ ШАРТТАРЫ
Басқа мамандық бойынша дипломы бар үміткерлер үшін «Логистика негіздері", «Жеткізу тізбегін басқару» пәндері бойынша тиісті бакалавр дәрежесінің (кемінде 240 ECTS) және пререквизиттердің болуы

Шетелдік студенттер үшін: Орыс және ағылшын тілдерін меңгеру деңгейі - минимум B1

ҚҰЖАТТАРДЫ ТАПСЫРУ МЕРЗІМІ
ҚР БҒМ қарастырған ережелерге сәйкес

ОҚЫТУ ТІЛДЕРІ
Орыс және ағылшын

Логистика шикізат пен жеткізушілерден өнім өндіру және тұтынушыларға тарату жүйесі арқылы физикалық, ақпараттық ағындарды жаһандық басқарумен айналысады. Сонымен қатар, бұл жүйені ұйымдастыруда көлік қызметі басты рөл атқарады. Жаһандық жеткізу тізбегін және олардың құрамдас бөліктерін (сатып алу, өндіру, тарату және тасымалдау) жобалау, жоспарлау және оңтайландыру әлемдік экономиканың бәсекелестігі артып отырған жағдайда барлық секторлардағы компаниялардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторына айналды. Бағдарлама өңдеуші секторлардағы, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы компаниялардың логистикалық қызметін қамтиды.

Логистиканың тиімділігі өнеркәсіптік сектордағы немесе бәсекелес ортадағы қызмет көрсету саласындағы компаниялардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы болып табылады. Оның дамуы инженерияға немесе менеджментке байланысты көптеген пәндерде инновацияларды үнемі іздеуге және енгізуге негізделген. Жеткізу тізбегінің менеджерлері немесе байланысты салалардағы лауазымдарды атқаратын менеджерлер үнемі инновациялық жобаларды әзірлеу және дамудың жаңа жолдарын іздеу қажеттілігіне тап болады. Жаңа сын-қатерлер экономиканың жаһандануына және тұрақты дамудың жаңа мәнмәтініне байланысты туындады.

Бұл магистрлік бағдарлама өнеркәсіптік инженерия мен инженерлік менеджментке қызығушылық танытқан студенттер мен жас мамандарға жеткізілім мен көлік тізбегін басқару және оңтайландыру саласында шешім қабылдаудың сандық әдістеріне назар аудара отырып, келесідей бәсекелестік артықшылық беруге бағытталған:

 • өндірістік сектор немесе қызмет көрсету саласы үшін жеткізу тізбектерін, логистикалық және көлік жүйелерін басқару үшін қажетті жоғары деңгейдегі техникалық және басқару дағдылары;
 • жеткізу тізбегін басқаруда қолданылатын операциялар мен шешім қабылдау әдістерін зерттеу саласындағы озық дайындық;
 • экономикалық қызметтің барлық салаларында өнеркәсіптік жүйелер, өндіріс, көлік және логистика операцияларын басқару саласындағы терең білім;
 • халықаралық ортадағы күрделі инновациялық жобаларды басқару қабілеті;
 • нақты өнеркәсіптік ортада теориялық тұжырымдамаларды практикада қолдану немесе осы салада инновацияларды әзірлеуге бағытталған зерттеу жобасын жүргізу мүмкіндіктері;
 • мәдениаралық хабардарлықты дамыту мақсатында серіктес университеттердің бірінде алмасу семестрін өткізу мүмкіндігі;
 • өнеркәсіптік секторда жоғары ақы төленетін позицияда жұмыс істеу мүмкіндігі немесе докторлық диссертация жазу мүмкіндігі.

Жаһандық бәсекелестік күшейіп, нарықтың барлық секторларының талаптары технология, баға және қызмет тұрғысынан өсіп келе жатқандықтан, компанияларға жеткізілім тізбегіне тән менеджмент/технология саласында тиімді жұмыс істей алатын менеджерлер, өнеркәсіптік инженерлер мен мамандар қажет.

Сондықтан өндірістік логистика менеджері осы саладағы күрделі процестің барлық техникалық, экономикалық және адами аспектілерінде сауатты болуы керек. Атап айтқанда, ол өнімнің немесе күрделі жүйенің өмірлік циклі бойында дамуы мен оңтайландырылуына жауап беруі керек. Бағдарлама аясында оқытылатын өнеркәсіптік инженерия және инженерлік менеджмент тұжырымдамалары жаһандық жеткізілім тізбегін, сондай-ақ экономиканың барлық салалары үшін логистикалық, өндірістік көлік және қызмет көрсету жүйелерін жобалау және дамыту үшін қажет.

Сондықтан логистика және онымен байланысты менеджер күрделі процестің барлық техникалық, экономикалық және адами аспектілерінде сауатты болуы керек. Атап айтқанда, ол өнімді немесе күрделі жүйені оның бүкіл өмірлік циклі бойына жобалауға және оңтайландыруға жауапты болуы керек. Өнеркәсіптік инженерия және инжинирингті басқару тұжырымдамалары жаһандық жеткізу тізбегін, сондай-ақ тауарлармен немесе қызметтермен байланысты өндіріс, логистика және көлік жүйелерін жобалау және дамыту үшін қажет.

Қатысушылар инженерлік немесе ғылым саласындағы бастауыш білімі болуы керек. Сондай-ақ экономика, менеджмент немесе басқа мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының түлектері, егер олардың сандық әдістерді жақсы білетін болса, қабылдануы мүмкін. Бұрынғы «негізгі" мамандық қажет емес. Бастапқы салалық тәжірибесі бар қатысушылар әсіресе құпталады.

Қажетті білім мен қызығушылық

Математиканы жақсы білу және информатика мен технологияға қызығушылық, жақсы қарым-қатынас және ұйымдастырушылық дағдылар, жүйелерде, құрылымдарда және басқару циклдерінде ойлауға қызығушылық, күрделі есептерді шешуге қызығушылық, пәнаралық командаларда жұмыс істеуге және басқару тапсырмаларын орындауға қызығушылық.

Бағдарламаның трансұлттық құрамдас бөлігі

Бағдарлама көпұлтты еуропалық бағдарлама аясында әзірленген. Германиядан, Франциядан, Венгриядан, Ресейден, Қазақстаннан және Қырғызстаннан серіктестер қатысты.

Осы жобаның халықаралық сипатын ескере отырып, әрбір серіктес мемлекеттік аккредиттеу органдары белгілеген заңдарды, ережелер мен нормаларды сақтай отырып, бұл бағдарламаны басқалар сияқты қолдана бермейтіні анық. Бұл бағдарлама халықаралық магистр дәрежесін алу үшін максималды тәсілді қамтамасыз ететіндей етіп жасалған. Оқу курстарының бөлімдерінде академиялық алмасу қарастырылған, атап айтқанда студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығы көтермеленеді, тіпті магистратураның үлгілік оқу жоспары университеттің ұлттық жүйесіне сәйкестікке бейімделген болса да.

Оқуға түсу талаптары
/media/rTMYUheLCmVqkz6.jpg
/media/z656QbX2tkDr9mC.jpg

Модули

 • «Жоғары оқу орындарының психологиясы мен педагогикасы» модулі

 • «Ғылым және зерттеулердің даму тарихы» модулі

 • «Логистикалық жүйелерді жоспарлау» модулі

 • «Ішкі логистика және жоспарлау» модулі

 • «Интерлогистикалық жүйелердің аудиті және оңтайландыруы» модулі

 • «Логистикалық процестерді жобалауды және модельдеуді автоматтандыру» модулі

Мансап

Логистика мамандары логистикалық процестерді, жүйелерді, өндірістің аймақтық және жаһандық желілерін, кәдеге жарату мен тасымалдауды әзірлейді, бақылайды және енгізеді. Олар тауарлар мен ақпарат ағындарын, логистикалық провайдерлер мен олардың бүкіл әлемдегі клиенттері арасындағы серіктестікті ұйымдастырады және материалдық ағындардың технологиялық өнімдерін дамытады. Олар информатика, өндіріс және автоматтандыру технологиялары, материалдық ағындар мен көлік технологиялары саласындағы сарапшылармен, сондай-ақ әлеуметтік ғылымдар мен еңбек саласындағы ғалымдармен бірге күрделі мәселелерді шешеді.

Логистика — бұл жақсы мансаптық мүмкіндіктері бар және болашақта өндірістік және сауда компанияларында, құрылыс алаңдарында, қала маңындағы немесе қалалардағы логистикалық қызметтерді ұсынатын компанияларда жетекші және тәуелсіз позицияларда сенімді перспективалары бар көп қырлы және бүкіләлемдік қолдану саласы. Екінші жағынан, ғылыми-зерттеу саласында практикалық әзірлеуші инженердің көмегімен жұмыс істеуге, мемлекеттік секторда және ғылыми-зерттеу институттарында ғылым мен білім саласында жұмыс істеуге мүмкіндік бар.

 • about-icon

  Германиядан оқытушылар

  DKU-да Қазақстаннан ешқайда шықпай-ақ, Германиядан шақыртылған оқытушылардан білім аласыз

 • about-icon

  Оқуды шетелде жалғастыру

  Германияда іс-тәжірибе мен тағылымдамадан өту мүмкіндігінің болуы, ал бакалавриатты аяқтағаннан кейін сол жерде не басқа елдерде оқуды жалғастыру.

Сұрақтарыңыз бар ма?